Zakres usług

 

Dochodzimy od firm ubezpieczeniowych:

 • zadośćuczynienia pieniężnego
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i urządzeń rehabilitacyjnych, kosztów opieki, przejazdów, zatrudnionej pomocy
 • zwrotu utraconych korzyści - utraconych dochodów
 • renty wyrównującej utratę zarobków, wzrost potrzeb lub zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość albo odszkodowania jednorazowego z ważnych powodów
 • wypłat odszkodowań z góry, dotyczących kwot potrzebnych na leczenie
  w przypadku inwalidów - sumy potrzebnej na przystosowanie do nowego zawodu.

Pomagamy w uzyskaniu najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie w sprawach:

 • śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku
 • wypadkach komunikacyjnych
 • wypadkach w pracy
 • wypadkach w rolnictwie
 • wypadkach chodnikowych