Blog

Nieszczęśliwy wypadek…?

Do nieszczęśliwych wypadków dochodzi nie tylko na skutek zdarzeń komunikacyjnych czy wypadków w rolnictwie.

Ubezpieczenia na życie są ubezpieczeniami dobrowolnymi, więc Polacy nie czując przymusu nadal niechętnie się ubezpieczają. I tu warto przytoczyć mądre, co ważne -polskie przysłowie, że Polak mądry po szkodzie.

Czytaj więcej


Wypadek bądź kolizja

Wypadek bądź kolizja to niezbyt przyjemne wydarzenia, które mogą przydarzyć się każdemu z nas, czy to kierowcy czy pieszemu. Warto wiedzieć, jaka jest różnica między tymi pojęciami. Kolizja to takie zdarzenie drogowe, którego skutkiem są szkody materialne, w którym nikt nie ucierpiał lub rozstrój zdrowia poszkodowanych utrzymuje się poniżej 7 dni. Co robić kiedy jesteś uczestnikiem kolizji drogowej?

Więcej na naszym BenefitKSO – Facebook


Twoje dziecko miało wypadek w szkole? Zobacz, czego możesz się domagać

Nieszczęśliwy wypadek dziecka i cierpienie z nim związane to bardzo często początek do kolejnych negatywnych przeżyć. Rodzic, który zgłasza szkodę z tytułu wypadku swojego dziecka w placówce szkolnej, musi się liczyć z tym, że pomimo tego, że na Ubezpieczycielu ciąży obowiązek wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, to prawie zawsze Ubezpieczyciel zrobi wszystko, żeby uprzykrzyć i tak już nieprzyjemną sytuację.
Nagminne odmawianie przyjęcia odpowiedzialności, zaniżanie wypłacanych odszkodowań, to praktyki Ubezpieczycieli, z którymi musi się borykać każdy zgłaszający szkodę.

Więcej na naszym BenefitKSO – Facebook


Bezprawne zaniżanie kosztów naprawy samochodu przez firmy ubezpieczeniowe

Zaniżanie kosztów naprawy, lub ich zawyżanie aby doprowadzić do szkody całkowitej to nagminny proceder Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jedynym sposobem uzyskania należnego odszkodowania jest weryfikacja kosztorysów sporządzanych prze Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 3 letni okres przedawnienia umożliwia poszkodowanym odzyskanie należnych im środków z tytułu szkody.

Więcej na naszym BenefitKSO – Facebook