Kontakt

BenefitKSO

DARIUSZ DAJNOWSKI
ul. Żmudzka 45/76
85-028 Bydgoszcz

NIP: 7392293181
REGON: 340017709

tel. 509-460-912
e-mail: biuro@benefitkso.pl