O firmie

Firma BenefitKSO wychodząc naprzeciw potrzebom osób poszkodowanych oferuje swoją pomoc, polegającą na reprezentowaniu osób poszkodowanych w zakresie dochodzenia świadczeń pieniężnych od wszelkich podmiotów i organów odpowiedzialnych oraz zobowiązanych do naprawienia szkody.

Zwracając się do BenefitKSO uzyskasz profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia, jak również kompleksową obsługę prawną oraz reprezentację przed Sądem jak i Zakładem Ubezpieczeniowym.

BenefitKSO pomaga w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości, udzielając merytorycznej pomocy związanej z ustaleniem zakresu i wysokości roszczeń.

Sprawy klientów firmy BenefitKSO prowadzą pracownicy o gruntownym przygotowaniu merytorycznym i bogatym doświadczeniu zawodowym, dysponującymi rozległą wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych i aktualnego orzecznictwa sądowego.

Gwarancją należytego wykonania czynności w imieniu i na rzecz poszkodowanego jest fakt, iż nasze honorarium związane z prowadzonym postępowaniem regulowane jest dopiero po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji, ustalanej indywidualnie.

Niejednokrotnie osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia odszkodowania od firm ubezpieczeniowych jak i z wysokości realnych roszczeń z tego tytułu. Firma Benefit Krajowy System Odszkodowań, gwarantuje ofiarom wypadków kompleksową i w pełni profesjonalną pomoc, polegającą na dochodzeniu od podmiotu odpowiedzialnego oraz zobowiązanego do naprawienia szkody należnych im odszkodowań.

Naszą ofertę kierujemy do osób, które z uwagi na nieznajomość zawiłych procedur oraz przepisów prawnych, jak również wysokie koszty związane z prowadzeniem postępowania, nie mogą lub nie chcą osobiście występować ze swoimi roszczeniami w stosunku do podmiotów odpowiedzialnych.

Nie musisz się już niczego obawiać. Wszelkie formalności załatwi dla ciebie BenefitKSO. Nie musisz nam płacić – opłatę prowizyjną odbieramy dopiero po wygranej sprawie. Skorzystanie z naszych usług to same zalety – szybko, tanio, efektywnie!

BenefitKSO to solidność, partnerstwo i wzajemne zaufanie. To droga do zadośćuczynienia za doznane krzywdy!