Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

W sytuacji w której dochodzi do śmierci poszkodowanego, wszyscy bliscy zmarłego mogą ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej przysługuje:

małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, wnukom, dziadkom, i osobom będącym w nieformalnych związkach z osobą zmarłą.
Przyczynienie się zmarłego do wypadku nie wyklucza możliwości dochodzenia świadczenia.
BenefitKSO pomoże Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie