Wypadek przy pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należy się nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji, w której do wypadku doszło z winy pracodawcy

  • zaniedbania w zakresie BHP
  • niezapewnienie odpowiednich warunków pracy
  • brak należytego nadzoru i przeszkolenia

odszkodowanie należy się również z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC pracodawcy.

BenefitKSO pomoże uzyskać należne Ci świadczenia w ZUS i Towarzystwie Ubezpieczeniowym pracodawcy.