Wypadek w rolnictwie

Każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - OC rolników.

W sytuacji, w której dochodzi do nieszczęśliwego wypadku w gospodarstwie rolnym - do którego przyczynił się rolnik, członek rodziny, lub osoba pracująca w danym gospodarstwie rolnym - osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.

BenefitKSO pomoże uzyskać należne Ci świadczenie.