Wypadki chodnikowe

Bardzo często dochodzi do wypadków typu potknięcia lub poślizgnięcia na różnego rodzaju powierzchniach ( chodniki, schody, śliskie podłogi ). Zły stan techniczny, brak należytej konserwacji, czyszczenia tychże powierzchni może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku skutkującego obrażeniami ciała ( zwichnięcia, złamania kończyn, stłuczenia)

Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tychże powierzchni w należytym stanie ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikające z zaniedbania lub niedopełnienia tych obowiązków. Osoby, które doznały szkody na zdrowiu w wyniku tych zaniechań mają prawo domagać się odszkodowania.

BenefitKSO pomoże Ci uzyskać należne odszkodowanie.