Odszkodowanie, zadośćuczynienie – to nie wszystko!

Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane urazy i krzywdę można ubiegać się o:

  • zwrot kosztów leczenia ( koszty leków, koszty opatrunków, koszty specjalistycznego sprzętu,  prywatne wizyty lekarskie, rehabilitacja )
  • zwrot kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia
  • koszt opieki
  • utracony dochód ( niemożność zarobkowania lub obniżenie dochodu z powodu leczenia )
  • renta

BenefitKSO pomoże uzyskać Ci należne świadczenia.